Assigns teams to subscribers (used for Nov 2020 & Mar 2021) https://twitch.tv/bertiebaggio
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
bertieb 132b87f70d Re-add sub name printing to debug key 5 miesięcy temu
.gitignore Add requirements (pygame) and gitignore 5 miesięcy temu
requirements.txt Add requirements (pygame) and gitignore 5 miesięcy temu
sub_crown_bg_2.png Add prereqs - background image, subs and teams 5 miesięcy temu
subs.txt Add prereqs - background image, subs and teams 5 miesięcy temu
teampicker.py Re-add sub name printing to debug key 5 miesięcy temu
teams.txt Add prereqs - background image, subs and teams 5 miesięcy temu