Example ansible playbook and role to set up postgres database Based on https://blog.apcelent.com/using-ansible-to-set-up-postgresql.html
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
bertieb 343af3228d Example used to setup gitea at git.bertieb.org 2 miesięcy temu
createdb Example used to setup gitea at git.bertieb.org 2 miesięcy temu
vars Example used to setup gitea at git.bertieb.org 2 miesięcy temu
setup.yml Example used to setup gitea at git.bertieb.org 2 miesięcy temu